Sabtu, 18 Julai 2009

I ANTANOM PAHLAWAN ANAK RIMBA BERJIWA BESAR.
-Nama sebenar Antanom ialah Ontoros anak lelaki Antanom yang merupakan ketua kaum Murut di Rundum.
-Dalam usia 30 tahun,Antanom telah memimpin orang Muryt menentang SBUB yang menindas kaumnya.
-Sebab penetangan Antonom terhadap SBUB adalah:-
a)Menjadikan orang Murut sebagai buruh paksa untuk membuat jalan di pedalaman dan kawat telegraf antara Tenom dengan Rundum.
b)British melarang orang Murut membuka tanah baru menyebabkan mereka kekurangan beras.
c)Mengasingkan suami isteri kaum Murut.Mereka dikenakan bayaran sebanyak 1 dolar bagi setiap kali pertemuan.Sekiranya mereka mempunyai 2 orang anak,seorang akan diambil untuk dijadikan buruh paksa.
d)Tindakan SBUB menceroboh hutan untuk membuat jalan dianggap menggangu roh nenek moyang mereka.
e)SBUB telah mengenakan pelbagai jenis cukai yang membebankan seperti cukai kepala,cukai tanaman pindah,cukai pokok kelapa untuk meminun tuak,cukai tangkapan ikan besar dan bayaran untuk memelihara anjing.

6 ulasan: